Thuốc Tránh Thai khẩn cấp 72 giờ

bocinor là một thuốc tránh thai khẩn cấp có chứa 1,5 mg levonorgestrel được sử dụng trong vòng 72 giờ sau các cuộc giao hợp không có biện pháp tránh thai an toàn hoặc sau khi giao hợp mà biện pháp tránh thai sử dụng không đạt hiệu quả.

Giá gốc: 7.000 Won

Giảm giá: 29%

Giá bán: 5.000 Won

  • Tất cả sản phẩm đều có hóa đơn bán hàng đi kèm. Quý khách nào không nhận được hóa đơn vui lòng Liên hệ 0838397236